Polski marynista - malarz polski - Obrazy Olejne na Prezent | Sprzedaż Obrazów - Marynistyka-Pejzaż-OBRAZY ŻEGLARSKIE-OBRAZY MARYNISTYCZNE-KRAJOBRAZY-OBRAZY OLEJNE-OBRAZY-PREZENT

Przejdź do treści
Zapraszam do kontaktu w sprawie zakupu obrazu
Polski malarz współczesny
Chciałbym się podzielić moją pasją do malowania i kreowania piękniejszego otoczenia wokół nas. Od 1986 roku zajmuję się różnymi dziedzinami działań plastycznych (architektura wnętrz, rysunek, malarstwo itp.) W mojej twórczości dominuje temat pejzażu,  stylistycznie nawiązujący do klasycznych dzieł pejzażystów przełomu XIX i XX wieku. Moje prace znajdują się w kolekcjach prywatnych Polski, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Dani, Szwecji i Irlandii.Ta strona to zaproszenie dla Ciebie i zachęta do wspólnego odkrywania magii mojego malarstwa. Każdy obraz, działanie czy projekt jest dla mnie wyzwaniem i nauką.
Moje prace tworzone dla konkretnego odbiorcy, lub z potrzeby chwili, każda praca ma swoją specyfikę i unikatowe piękno olejnego obrazu. Wierzę w twórcze podejście do każdego tematu, w bezkompromisowe, często mozolne dochodzenie do perfekcji w trakcie pracy nad obrazami, które malowane wzorem starych mistrzów na płótnie bawełnianym i odpowiednio dobrymi, trwałymi farbami olejnymi, dają możliwość odwzorowania detali oraz dają mu ponadczasową trwałość. Te wszystkie, nawet najdrobniejsze elementy, składające się na końcowe efekty mojej pracy umożliwiają precyzyjnie oddanie klimatu w obrazie. Mają dawać radość i zadowolenie ludziom oglądającym je we wnętrzu i stanowić  aranżację przestrzeni. Patrząc na pozytywne reakcje odbiorców moich obrazów wiem, że moja praca ma sens - to dla mnie największe spełnienie i moja osobista satysfakcja.
Marynistyka , żeglarstwo, Obrazy żeglarskie, morski, pejzaż. Ładne obrazy, obrazy na sprzedaż, malarstwo, krajobraz, Pejzaż malarstwo o tematyce morskiej, pejzaż morski regaty ,żagle regaty morskie żeglarskie jacht morze, pomysł na prezent, prezent,obraz olejny, Pejzaż zima  ,malarstwo krajobraz piękne krajobrazy, ładne pejzaże, polskie pejzaże, obrazy na sprzedaż obrazy do salonu. Obrazy olejne na płótnie, ciekawe obrazy Idealne obrazy olejne, Polski marynista

OBRAZY ŻEGLARSKIE ,OBRAZY MARYNISTYCZ                                        Ż Paintings. My work is dominated by the landscape stylistically referring to the classical masterpieces.
 
Since 1986 I've been mastering with various fields of artistic activities (painting, drawing, interior design, etc.). My work is dominated by  the theme of landscape, stylistically referring to the classic works of landscape painters of the late nineteenth and early twentieth century. My works are in private collections in Poland, UK, USA, France, Germany and Ireland.This page is an invitation for you and an incentive for us to discover together the magic of my paintings. Each image, action or project is a challenge for me as well as a learning opportunity.
 
Created for a specific customer, or the need of the moment, each work has its own characteristics and unique beauty of oil painting.
 
I believe in the creative approach to each subject, uncompromising, often laborious investigation to perfection while working on paintings, which painted just like the ones of the old masters on cotton canvas and correspondingly good, permanent oil paints, they give the opportunity to shadow detail and give it a timeless durability. All these, even the smallest elements, make up the final results of my work, allow to precisely place an atmosphere on a painting. They bring joy and satisfaction to the people viewing them inside and provide a space arrangement.
 
Looking at the positive reactions of the recipients of my paintings, I know that my work makes sense - it is for me the greatest fulfilment and my personal satisfaction.
 
 
Mission
 
I want to share my passion for painting and creating beautiful environment around us., obrazy o tematyce żeglarskiej i marynistycznej, obrazy olejne ręcznie malowane na płótnie, pejzaż letni, pejzaż zimowy,pejzaż, polski pejzaż morski, morskie, oryginalny obraz olejny, Ładne obrazy, obrazy na prezent, Wnętrza Obrazy malowane na płótnie malarstwo olejne malarstwo galeria, marynistyka, żeglarstwo, jachty, morze. malarstwo obrazy na prezent, malarstwo krajobraz piękne krajobrazy, ładne pejzaże, pejzaże na sprzedaż obrazy do salonu. Obrazy olejne na płótnie z piękną dekoracją do Twojego mieszkania .Obrazy zdobią ściany i sprawiają, że pokój jest bardziej klimatyczny, piękne krajobrazy.
OBRAZY ŻEGLARSKIE ,OBRAZY MARYNISTYCZNE , PEJZAŻE , KRAJOBRAZY , OBRAZY OLEJNE , OBRAZY NA SPRZEDAŻ , obrazy o tematyce żeglarskiej i marynistycznej, marynistyka, obrazy olejne ręcznie malowane na płótnie, pejzaż letni, pejzaż zimowy,pejzaż, polski pejzaż morski, morskie, oryginalny obraz olejny, Ładne obrazy, obrazy na prezent, Wnętrza Obrazy malowane na płótnie malarstwo olejne malarstwo galeria, marynistyka, żeglarstwo, jachty, morze. malarstwo obrazy na prezent, malarstwo krajobraz piękne krajobrazy, ładne pejzaże, pejzaże na sprzedaż obrazy do salonu. Obrazy olejne na płótnie z piękną dekoracją do Twojego mieszkania .Obrazy zdobią ściany i sprawiają, że pokój jest bardziej klimatyczny, piękne krajobrazy. artwork, sailing, segeln,oilpainting

Wróć do spisu treści